Mateřská škola Pod Vartou

Mateřská škola Pod Vartou
CZ, Semily
10/2015

Architekt Marek Topič www.marektopic.cz

Veřejná architektonická jednokolová soutěž. Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu budovy Mateřské školy Pod Vartou  a jejího okolí v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady.

Objekt se nachází v horní části pozemku a je orientován západovýchodním směrem. Jeho design je navržen tak, aby minimalizoval vzájemné zastínění se sousedními objekty, zejména střední školou. Objekt je rozdělen na denní pobytové zóny na jihu, jihovýchodu a jihozápadu, zatímco vstupní, technické, skladové a odpočinkové plochy se nacházejí na severu, severovýchodě a severozápadě. Příslušenství zahrady je umístěno podél jižní hranice pozemku. Společné servisní prostory, včetně kuchyně se sklady, prádelny a technických místností, se nacházejí ve středu a severní části budovy, kde se také nachází vstup pro personál a zásobování.

Vnitřní rozdělení objektu je založeno na dvou hlavních místnostech, které slouží jako jídelny/pracovny. Tyto místnosti jsou centrem provozu a komunikačními zónami pro každou ze školek. Herny, ložnice a přilehlé prostory jsou umístěny podél obvodu.

V mateřské škole jsou obvodové stěny obloženy sedmi základními barvami, přičemž každý servisní prostor má jednu barvu. Hlavní místnosti (herny, ložnice, jídelny/pracovny) mají podlahy v komplementární nebo zrcadlově posunuté barvě vzhledem k stěnám prostorů. Ve školce je barevný koncept použit ve všech částech interiéru, s výjimkou fasády a šatny. Využívá se tlumených pastelových odstínů a přírodních barev. V pobytových částech mateřské školy budou podlahy v sedmi základních barvách, zatímco ve školní části budou použity dřevěné podlahy s výjimkou koupelen a šaten.

Pod stropem budou umístěny osvětlovací prvky, kolejnice závěsného systému, stínění, technologické prvky a akustické prvky s barevnými akcenty. Strop bude také sloužit pro zavěšení dalších prvků a bude vyroben z pohledového betonu.