Drogerie Dokoupil Brno

Realizace
Skleněná fasáda

Rok realizace
2019

Produkty
Skleněná fasáda s potiskem a podsvětlením

Rozsáhlý zámecký park začal postupně vznikat od poloviny 17. století, kdy zde hrabě František Antonín Rottal založil zahradu a bažantnici. Dnes se rozkládá na 62 ha plochy, z níž 1,65 ha tvoří vodní plocha.

Původní raně barokní návrh zámeckého parku byl později upraven ve francouzském slohu, přičemž byla postavena síť kanálů v podobě Neptunova trojzubce a dnes již neexistujících fontán, bazénů a vodopádů. Jeho zadní část se vyznačuje prvky přírodně krajinářského anglického parku, který přechází v oboru.

Galerie

Video